عاشقانه های تلخ در حصار دلگیر تنهایی

فاجعه

نوشتن... اون هم بعد از سه ماه دوری از ترانه...سه ماه خشکســــــالی...واقعا حس خوبیه... ترانه "فاجعه" بعد از 40 روز ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 44 بازدید
بهمن 92
1 پست
آذر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
2 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
3 پست
آذر 89
1 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
12 پست